Specialistų išvada – tik kas penktoje Lietuvos mokykloje mokymo kokybė yra gera

2017-05-17

 

Specialistų išvada - tik kas penktoje Lietuvos mokykloje mokymo kokybė yra gera

 

Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros vadovas Vidmantas Jurgaitis teigia, kad tik penktadalis mokyklų tinkamai moko vaikus. Daugelyje jų mokiniai negauna individualios pagalbos, mokymasis perkeliamas į namų darbus, vyrauja formalios akademinės pamokos.

„Lietuvos mokinių pasiekimai kitų šalių kontekste negerėja, kaip to norėtume", - teigė V.Jurgaitis.

Pasak jo, dažniausiai mokytojai tiesiog perskaito paskaitas, o mokiniai spėja arba nespėja visko įsiminti. Jie yra pasyvūs pamokos dalyviai.

Namų darbų skiriama daug net ir tų dalykų, kurių namų darbų rekomenduojama neskirti - dorinio ugdymo, dailės, muzikos, žmogaus saugos. Taip pat skaitykite: Moksleivių atostogų trumpinimo planas: nuo kitų metų neliks dviejų savaičių, o vėliau - net trijų Namų darbai nėra diferencijuoti pagal mokinių pasiekimus.

Mokytojai namų darbus tikrina formaliai, skubotai arba netikrina visai. Nuo 2007 iki 2017 m. įvertintos 612 mokyklų. Tai daugiau nei pusė visų Lietuvos mokyklų. Pernai įvertinta 80 mokyklų.

„Namuose mokiniams tenka pabaigti klasėje pradėtus rašyti pratimus, spręsti uždavinius, papildomai paskiriamas namų darbas - taip mokymasis perkeliamas į namus", - teigė agentūros direktoriaus pavaduotoja Monika Bilotienė. Pasak jos, net 80 proc. stebėtų pamokų įvertintos vidutiniškai arba tik patenkinamai.

„Matome tendencijas, kad mokyklose ugdymas ir mokymasis niekada nebuvo įvertintas labai gerai. Taip buvo vertintas mokyklų valdymas ir kitos sritys, bet ne ugdymas ir mokymasis", - teigė ji.

M.Bilotienė teigė, kad Lietuvoje vyrauja pasyvaus mokymo metodai. Specialistai atkreipė dėmesį, kad tėvai arba patys atlieka mokytojų darbą namuose, arba priversti ieškoti korepetitorių, kad jų vaikai neatsiliktų nuo klasės. Direktoriaus pavaduotojos teigimu, didelę įtaką mokymosi kokybei daro mokyklų vadovai. Nuo mokyklų direktorių kvalifikacinės kategorijos tiesiogiai priklauso mokyklos rezultatai.

Apklausa parodė, kad tik trečdalyje mokyklų mokiniai jaučiasi gerai. „Moksliniai tyrimai rodo, kad mokiniai gerai mokytis ir gerų rezultatų pasiekti gali tik aplinkoje, kurioje patys gerai jaučiasi", - sakė M.Bilotienė.

Specialistai atkreipė dėmesį, kad mokytojai turėtų daugiau dėmesio skirti galvojimui, kaip vaikus įtraukti į aktyvų mokymosi procesą, kaip tinkamai įvertinti jų pažangą. Šiuo metu nėra mokyklų, kuriose mokymosi procesas būtų visiškai netinkamas, tačiau daugelyje mokymo įstaigų apstu problemų.

Taip pat buvo atkreiptas dėmesys, kad šiuo metu mokytojai per pamokas nespėja išdėstyti programose numatytų dalykų. Vienas iš problemos sprendimo būdų galėtų būti mokymosi metų ilginimas.

Mokyklos privalo apie išorinį vertinimą informuoti tėvus ir vertinimo rezultatus skelbti viešai. Tai gali būti pagalba tėvams renkantis mokymo įstaigą savo vaikams.